Senyalística inclusiva en seguretat i salut laboral

Durant els últims mesos, hem creat una col·lecció de senyals inclusives en seguretat i salut laboral, encàrrec del Departament d’Empresa i Treball i el Departament d’Igualtat i Feminismes.

Disseny gràfic: Maria Romero García i Ainara Fernández Beristain (limoiura.com)
Aquest projecte parteix de la premissa que els senyals de seguretat en l’àmbit laboral han de ser inclusives, perquè un major nombre de persones se senti representadx en els espais de treball.
És necessari fer aquesta transformació dels actuals senyals des d’una perspectiva de gènere i amb una mirada no capacititsta i interseccional en qüestió d’origen, identitat sexual, etc. per a construir uns imaginaris on totes les persones se sentin interpel·ladesi incloses, transformant els imaginaris per a generar una societat més justa i igualitària.


Señaletica_proposta_02Comments are closed.