Perspectiva de gènere en l’educació en el lleure

Contes, cançons i jocs – De 0 a 3 anys

El dia a dia de l’activitat – De 0 a 3 anys

Espais i materials – De 0 a 3 anys

Cos i pressió estètica – De 4 a 11 anys

Cura emocional – De 4 a 11 anys

Tasques productives i reproductives – De 4 a 11 anys

Referents i xarxes socials – De 12 a 16 anys

Models relacionals – De 12 a 16 anys

Sexualitats – De 12 a 16 anys

9 vídeos tutorials dirigits a persones educadores fets per a @igualtatcat .

Recurs per introduir la perspectiva de gènere en l’educació en el lleure.

Els vídeos estan dividits per 3 franges d’edat, de 0 a 3 anys, de 4 a 11 anys i de 12 a 16 anys.

Es tracten gran varietat de temàtiques, entre les quals podem trobar temes com la cura emocional, el cos i la pressió estètica o les sexualitats.

Guió: @escolalliureelsol
Animació: @mariellepaon
Veu en off: @lauravilakremer
Estudi de so: @metalacademy_schoolofmusic
Accessibilitat: @multisignesComments are closed.